บริการต่างๆ

บริการต่างๆ

  • ฟรี ในที่สาธารณะ
  • ห้องประชุม/สัมมนา
  • สระว่ายน้ำ
  • สวนน้ำ
  • รับส่งฟรีตัวเมืองตราด สนามบิน และ สถานีขนส่ง
  • บริการนำเที่ยวตัวเมืองตราด เกาะช้าง และ เกาะกูด